آموزش تخصصی مصرف استروئید در بدنسازی - مطالبی در مورد تستسترون
 
آموزش تخصصی مصرف استروئید در بدنسازی
 
 
خوش آمدید به کاملترین مرجع آموزش پرورش اندام و بدنسازی
 

هورمون هاي ج  ن        س  ي

هورمون‌های استروئیدی : که از کلسترول منشا می‌گیرند مثل هورمون‌های جنسی استروژن ، تستسترون.

هورمونهای آمینی : که فقط از یک اسیدآمینه یکروزین تشکیل یافته‌اند که شامل هورمونهای تیروییدی و هورمونهایی می‌باشند که از قسمت مرکزی غده فوق کلیوی ترشح می‌شوند و عبارتند از دوپامین ، آدرنالین و نورآدرنالین

نحوه حمل و انتقال هورمون در خون

آن دسته از هورمونهایی که در آب محلولند در خون حل شده و آزادانه در خون می‌گردند. مثلا هورمون انسولین که آزادانه در خون حل شده و انتقال می‌یابد. ولی هورمونهایی که در آب محلول نیستند، مثل هورمونهای تیروئیدی و استروئیدی به یکی از پروتئینهای خون باند شده و به کمک آن حمل می‌گردد. در کبد، پروتئینی ساخته می‌شود به نام SBG (پروتئین باند شونده به هورمونهای جنسی) که این پروتئین به هورمونهای جنسی چسبیده و آنها را حمل می‌کند.

این عمل باعث می‌شود که این هورمونها از طریق
کلیه دفع نگردند. زیرا جنس این هورمونهای استروئیدی بوده و فسفولیپیدهای غشای سلولهای کلیه حل شده و به نفرون ریخته شده و به نفرون ریخته شده و از طریق ادرار دفع می‌گردند. ولی وقتی که یک پروتئین به این هورمونها باند شود، دیگر قادر به عبور از غشای سلولهای کلیه نبوده و دفع نمی‌گردند. همچنین در اثر باند شدن پروتئین به این هورمونها ، هورمون اثر دراز مدتی می‌تواند دربدن داشته باشد. البته چسبندگی هورمون به پروتئین کریر خود یک ترکیب ناپایدار است و در مواقع لازم هورمون از پروتئین کریر جدا می‌شود.

نحوه تاثیر هورمون ها

 

لازمه تاثیر هورمون به سلول هدف وجود گیرنده یا رسپتور در سلول هدف است. این گیرنده‌ها در سلول هدف می‌توانند غشایی باشند یا داخل سلولی. هورمونهایی که می‌توانند از غشا عبور کنند (هورمونهای تیروییدی و استروییدی) گیرنده‌شان در داخل سلول است ولی هورمونهای پپتیدی و هورمونهایی که از قسمت مرکزی غده فوق کلیوی ترشح می‌شوند، قادر به عبور از غشای سلول نیستند. در نتیجه گیرنده آنها در غشای سلول قرار دارد .

 

زمینه‌های قابل بحث در ترشح هورمون

ریتم‌های تنظیمی بیولوژیک

 

ریتم Ultradian

مثل ریتم تنظیمی هورمون GnRH ، که تنظیم ترشح این هورمون در فواصل زمانی کوتاه (چند دقیقه تا چند ساعت) انجام می‌گیرد و در حقیقت نبضهای ترشحی وجود دارد. یعنی تنظیم به نحوی است که هورمون دقایقی ترشح می‌گردد و چند ساعت ترشح نمی‌شد و ... .

ریتم Circadian

یعنی تنظیم ترشح به صورت شبانه‌روزی است مثل هورمون رشد که نحوه تنظیم به این ترتیب است که 70% هورمون رشد موقع شب و هنگام استراحت و 30% آن موقع روز ترشح می‌گردد.

ریتم Infradian

مثل هورمونهای جنسی پرندگان که ریتم ترشحی به صورت سالانه است. در پرندگان با طولانی شدن طول روز مقدار هورمون های جنسی بالا می‌رود و حیوان جفت‌ یابی می‌کند و یا هورمون تیروکسین در انسان که میزان ترشحش در زمستان زیاد و در تابستان کم است.

عوامل موثر در تنظیم ترشح هورمون

سیستم کنترل فیدبکی (Feed back)

در این نوع تنظیم مخصوص کار هورمون بر روی ترشح هورمون اثر می‌گذارد. مثل هورمون انسولین و اثرش روی قند خون. انسولین قند خون را کم می‌کند. با کم شدن قند خون ترشح هورمون انسولین کاهش می‌یابد.

سیستم کنترلی فیدفوروارد (Feed for ward)

عاملی که روی ترشح هورمون اثر می‌کنند اثرش را به صورت یک طرفه دیکته می‌کند مثل هورمون تیروکسین و اثر سرما روی آن. با سرد شدن هوا میزان ترشح هورمون تیروکسین افزایش می‌یابد. ولی سرمای هوا و هورمون تیروکسین با هم حلقه فیزیکی تشکیل نمی‌دهند.

 

تنظیم گیرنده‌های هورمون

اهمیت تنظیم گیرنده‌های هورمون به همان اندازه تنظیم خود هورمون می‌باشد. مثلا نوعی بیماری دیابت وجود دارد به نام دیابت غیر وابسته به انسولین که در آن کمبود هورمون انسولین وجود ندارد بلکه کمبود گیرنده‌های انسولین مطرح است. جنس گیرنده‌ها هم از پروتئین است و گیرنده‌ها هم نیاز به تنظیم دارند. بطوری که اگر در بدن قسمتی وجود داشته باشد که نیاز به هورمون خاص بیشتری دراد آن قسمت گیرنده‌های هورمونش افزایش می‌یابد.

هورمون رشد و فاكتورهاي مربوط به آن مي‌توانند بر ترشح هورمون‌هاي جنسي مؤثر باشند. نشان داده شده است که درمان با هورمون رشد (GH) موجب پيشبرد بلوغ ميشود. اين احتمال وجود دارد که هورمون رشد و عوامل مرتبط با آن نظير فاکتور رشد شبه انسولين 1 (IGF-I) با افزايش توانايي ترشحي سلول‌هاي ليديگ سبب سرعت بخشيدن به روند بلوغ شود. با درنظر گرفتن درصد نسبتاً بالاي افراد مبتلا به بيماري‌هاي مربوط به تغييرات ترشح هورمون‌هاي جنسي، در اين مطالعه اثر هورمون رشد و IGF-I بر تحريك گنادها براي ترشح تستوسترون مورد مطالعه قرار گرفته است.

مواد و روش‌ها: موش‌هاي صحرايي نژاد Wistar نابالغ در ده گروه مورد بررسي قرار گرفتند. هورمون رشد، IGF-I و hCG به طور منفرد يا با يكديگر به موش‌هاي گروه‌هاي مختلف تزريق شد و عصارة سلول‌هاي ليديگ نيز از گروه‌هايي از موش‌هاي مورد مطالعه استخراج و در معرض هورمون رشد، IGF-I و hCG به طور منفرد يا با يكديگر قرار گرفت. سپس از موش‌هايي كه تزريق روي آنها انجام شده بود نمونة خون گرفته شد و ميزان تستوسترون در سرم و در عصارة سلول‌هاي ليديگ اندازه‌گيري شد. يافته‌ها: تزريق GH سبب افزايش چشمگير ترشح تستوسترون شد (0001/0p=) اما تزريق GH به همراه تزريق IGF-I و hCG افزايش معني‌داري در ترشح تستوسترون ايجاد نكرد. تزريق IGF-I به همراه hCG در مقايسه با گروه دريافت كنندة hCG منفرد كاهش ترشح تستوسترون را سبب شد (001/0p=). تزريق GH و IGF-I با افزايش ترشح تستوسترون همراه بود (02/0p=) و سلول‌هاي ليديگ در حضور GH مقدار بيشتري تستوسترون ترشح كردند (0001/0p<). ترشح تستوسترون توسط سلول‌هاي ليديك در حضور IGF-I و نيز در حضور GH و IGF-I به يك ميزان بود. نتيجه‌گيري:IGF-I بر ترشح تستوسترون و لذا بلوغ جنسي موش‌هاي نابالغ مؤثر نبوده، حتي اثر GH و hCG را بر ترشح تستوسترون كاهش مي‌دهد. به نظر مي‌رسد که اثر مستقيم هورمون رشد بر ترشح تستوسترون بيشتر از اثر غيرمستقيم آن بر هيپوتالاموس است. LH (يا hCG) به عنوان هورمون اصلي در اين امر مطرح است، اما IGF-I اثر بارزي بر بلوغ جنسي نداشته است.

استروژن چيست؟

در واقع استروژن نام هيچ هورمون منفردي در بدن نيست و اين نام به دسته‌اي از هورمون‌ها اطلاق مي‌شود. سه هورمون استروژن مهم كه در بدن خانم‌ها توليد مي‌شوند، استريول، استراديول، و استرون هستند. استروژن‌ها عمدتا در تخمدان‌ها ساخته مي‌شوند و به نام هورمون‌هاي زنانه شناخته مي‌شوند. البته آقايان نيز مقدار كمي از اين هورمون را در بيضه‌هاي خود توليد مي‌كنند.
كار استروژن

استروژن‌ها باعث رشد و توسعه دستگاه توليد مثلي زن و ايجاد صفات زنانه يعني مثلا بزرگ شدن سينه‌ها در جنس مونث و داشتن صداي ظريف زنانه مي‌شوند. اين هورمون‌ها در دوران كودكي ترشح بسيار كمي دارند و در هنگام بلوغ ترشح آنها زياد مي‌شود. به همين دليل در اين هنگام اندام‌هاي جنسي از حالت كودكانه درمي‌آيد و شبيه افراد بزرگسال مي‌شود. استروژن‌ها فعاليت استخوان‌سازي را نيز افزايش مي‌دهند و بنابراين در هنگام بلوغ افزايش قد دختران سريع‌تر از قبل مي‌شود. استروژن‌ها همچنين توزيع چربي را در بدن به فرم زنانه درمي‌آورند يعني بيشتر در سينه‌ها، باسن و ران‌ها. استروژن‌ها يك اثر جالب نيز بر روي پوست دارند به اين معني كه نه تنها باعث نرمي و لطافت پوست مي‌شوند، بلكه سبب مي‌شوند تا رگ‌هاي بيشتري در سطح پوست ايجاد شود؛ به همين دليل وقتي پوست يك زن مي‌برد بيشتر از بريدگي پوست يك مرد خونريزي مي‌كند! بعد از يائسگي تقريبا هيچ استروژني در بدن توليد نمي‌شود و بنابراين فعاليت استخوان‌سازي در بدن بسيار كاهش مي‌يابد. اين حالت اگر شديد باشد منجر به بروز پوكي استخوان در سنين بعد از يائسگي در زنان مي‌شود. استروژن در دوران بارداري نيز نقش‌هاي مهمي در بدن زن ايفا مي‌كند كه همگي آن ها در راستاي آماده‌سازي بدن مادربراي پذيرش نوزاد هستند. اين هورمون در دوران حاملگي از جفت نيز ترشح مي‌شود و باعث بزرگ شدن رحم و سينه‌ها و رشد مجاري شيري در آنها مي‌شود. اثر جالب ديگر استروژن در اين دوران اين است كه براي آسان‌تر شدن زايمان به مفاصل لگن مادر حالت ارتجاعي مي‌بخشد. البته استروژن‌ها تاثيرات ديگري نيز بر روي زنان دارند كه به تازگي كشف شده‌اند. مثلا چندي پيش در خبرها آمده بود كه اين هورمون‌ها باعث زيباتر شدن زنان مي‌شوند و بر روي ظاهر صورت و بدن آنان اثر مي‌گذارند. دانشمندان ارائه‌كننده اين تحقيق در پايان به اين نتيجه رسيده بودند كه اين هورمون‌ها علاوه بر كمك به توانايي باروري زنان، آن ها را زيباتر نيز مي‌كنند و بر طبق قانون بقاي نسل مردان جلب زناني مي‌شوند كه در ظاهر زيباتر بوده و از نظر قدرت باروري نيز برترند. يكي ديگر از اثرات تازه كشف شده استروژن تاثيري است كه بر دقت زنان دارد. دانشمندان مي‌گويند اين هورمون‌ها باعث مي‌شوند كه زنان در كارهايي كه توسط بخش پيشاني مغز كنترل مي‌شود و نياز به دقت دارد، مانند رانندگي، از مردان موفق ترعمل كنند.

منابع ديگر استروژن موادي كه در موجودات زنده مانند حيوانات و گياهان وجود دارند و مانند استروژن‌ها عمل مي‌كنند، استروژن‌هاي محيطي نام دارند. نوعي از اين هورمون‌ها به نام فيتو استروژن‌ها در گياهاني مثل شبدر، سويا و ساير بقولات، غلات كامل و بسياري از ميوه‌ها و سبزيجات يافت مي‌شود. استروژن‌ها مي‌توانند در مواد شيميايي ساختگي كه براي مقاصد مختلف روزمره به كار مي‌روند نيز موجود باشند. آنها در خاك، آب، هوا، و غذاي ما پراكنده‌اند. اين مواد در برخي از آفت‌كش‌ها مثل د.د.ت، داروهايي چون قرص‌هاي ضدبارداري، مواد شوينده، پلاستيك‌ها، مواد آرايشي، مواد صنعتي و فلزات سنگين مثل جيوه، سرب و كادميوم يافت مي‌شوند.

استروژن به عنوان يك دارو در دوره يائسگي توليد استروژن‌ها در بدن كم مي‌شود. اين امر باعث بروز يك سري علايم در خانم‌هاي يائسه مي‌شود. برخي از اين علايم عبارت از احساس گرگرفتگي (داغ شدن سر و صورت و قفسه‌سينه)، عرق كردن بيش از حد، خشكي و خارش واژن و تحريك‌ پذيري عصبي. بنابراين برخي از خانم‌ها ترجيح مي‌دهند پس از يائسگي كمبود اين هورمون‌ها را از راه دارودرماني در بدن خود جايگزين كنند تا اين علايم را راحت‌تر تحمل كنند. استروژن‌ها به‌عنوان دارو در درمان سرطان سينه در زنان يائسه و درمان سرطان سينه و پروستات در مردان نيز به كار برده مي‌شوند. اين دارو در شكل‌هاي مختلفي وجود دارد مثل قرص‌هاي خوراكي، نوارهاي قابل چسباندن به پوست و پماد واژينال. اين داروها مي‌توانند داراي يك سري عوارض جانبي نيز باشند كه عبارتند از: ناراحتي معده، نفخ، اسهال، تغيير اشتها و وزن، افزايش قند خون، آكنه، احتباس مايع (پف كردن دست‌ها و پاها به دليل جمع شدن آب در آنها)، افزايش فشار خون، لكه‌بيني يا خونريزي در دوران غيرقاعدگي، تغيير در عادات ماهيانه مثل دردناك شدن يا كم يا زياد شدن خونريزي‌ها، بزرگ شدن، دردناك شدن و يا ترشح از سينه‌ها و عدم توانايي استفاده از لنز به جاي عينك.

 

دستگاه تناسلي زن

ساختارهاي داخلي دستگاه تناسلي زن (تخمدان ها، لوله هاي حمل تخمك، رحم و مهبل) در يك سوم پاييني شكم قرار دارند. تخمدان ها، حاوي فوليكول هايي هستند كه تخمك ها (سلول هايي كه با اسپرم مرد تركيب شده، نوزاد ايجاد مي كنند) را در خود نگه مي دارند. هر ماه يك تخمك بالغ شده، از تخمدان رها مي شود؛ شيپور (فيمبريا) تخمك را به داخل لوله حمل تخمك هدايت مي كند و از آنجا تخمك به طرف رحم رانده مي شود. مهبل كه مسيري با جدار عضلاني است، ارتباط رحم را با خارج بدن برقرار مي سازد. ساختارهاي خارجي كه مجموعاً فرج نام دارند، شامل كليتوريس حساس و چين هاي پوستي به نام لب هستند كه ورودي مهبل و پيشابراه را محافظت مي كنند. غدد بارتولن كه مايعي را براي ليز كردن در حين مقاربت جنسي ترشح مي كنند، درست در داخل ورودي مهبل قرار دارند.

تغييرات حاصل از بلوغ در دختران

بلوغ دوره اي است كه در طي آن، مشخصات جنسي ايجاد و اعضاي تناسلي بالغ مي شوند. در دختران، بلوغ بين‌10 تا 14 ‌سالگي شروع مي شود و3 ‌تا 4 ‌سال طول مي كشد. غده هيپوفيز شروع به ترشح هورمون هايي مي كند كه تخمدان ها را براي توليد هورمون هاي جنسي زنانه يعني استروژن و پروژسترون، تحريك مي كنند. اين هورمون ها باعث ايجاد تغييرات فيزيكي از جمله بزرگي پستان ها و لگن ها و رشد موهاي عانه و زير بغل مي شوند و به دنبال آن، تخمك گذاري و قاعدگي را تحريك مي كنند.

 

چرخه قاعدگي

در طول چرخه قاعدگي، بدن زن براي بارداري احتمالي آماده مي شود. اين چرخه به وسيله 4 هورمون تنظيم مي شود. هورمون تحريك كننده فوليكول و هورمون لوتئيني كه از غده هيپوفيز ترشح مي شوند، باعث بلوغ يك تخمك در يك فوليكول و آزاد شدن آن مي شود. تخمك و فوليكول آن، استروژن و پروژسترون ترشح مي كنند كه باعث ضخيم شدن مخاط رحم مي شوند. اگر يك تخمك بارور شود، خود را وارد سطوح داخلي رحم مي كند و اگر بارور نشود، در طول قاعدگي به همراه خون و سلول هاي حاصل از مخاط داخلي رحم، از بدن خارج مي شود. اين چرخه حدود 28 ‌روز طول مي كشد ولي مدت زمان آن ممكن است از ماهي تا ماه ديگر و از زني به زن ديگر فرق كند. يك چرخه قاعدگي كامل اين تصوير تغييرات حاصل در آندومتر(مخاط رحم) و تخمـدان را در طي چرخـه قاعدگي نشـان مي دهد. تخمك مي تواند در زمان تخمك گذاري كه از فوليكول آزاد مي شود، به وسيله يك اسپرم بارور گردد.

 

نقس سينه ها

سينه ها در تحريك جنسي نقش دارند و نقش اصلي آنها توليد ، هورمون شير براي نوزادان است. در طول بلوغ استروژن باعث رشد و تكامل پستان ها مي شود. در طول بارداري، تغييرات هورموني، پستان ها را باز هم بزرگتر مي كنند و در اواخر بارداري، توليد شير را درغده هايي به نام لوبول تحريك مي كنند. اين غده ها به مجاري وصل مي شوند كه به كانال هايي به نام آمپول ختم مي شوند. آمپول در سطح نوك پستان به بيرون باز مي شود. بقيه بافت سينه عمدتاً چربي است و مقدار كمي بافت همبند نيز دارد كه به نگهداري پستان كمك مي كند.

 

يائسگي

يائسگي زماني است كه چرخه قاعدگي متوقف مي شود اين امر معمولاً بين45 ‌تا55 ‌سالگي رخ مي دهد. تخمدان ها ديگر به هورمون تحريك كننده فوليكول پاسخ نمي دهند و هورمون هاي جنسي زنانه (استروژن و پروژسترون) كمتري توليد مي كنند. در نتيجه، تخمك گذاري و قاعدگي خاتمه مي يابد. به محض اين كه زنـي به مرحـله يائسگي برسد، ديـگر بارور محسوب نمي شود. درست در سال هاي قبل و بعد از يائسگي، تغييرات هورموني باعث ايجاد علايمي چون نوسان خلق، گر گرفتگي، خشكي مهبل و عرق كردن شبانه مي گردد. يائسگي ممكن است منجر به تغييرات فيزيكي طولاني مدت مثل پوكي استخوان شود.

 

استخوان دچار پوكي

هورمون جنسي استروژن براي تقويت استخوان ها لازم است. غلظت پايين استروژن پس از يائسگي مي تواند منجر به پوكي استخوان شود كه همان گونه كه در اين تصوير ميكروسكوپي نشان داده شده است، يك بيماري است كه در آن استخوان ها تراكم خود را از دست مي دهند و ممكن است نازك و شكننده شوند.

 

دستگ اه ت نا     س  لي مرد

دستگاه تناسلي مرد، توليد اسپرم )سلول هايي كه مي توانند به تخمك زن متصل شده، نوزاد را به وجود بياورند( را برعهده دارد. همچنين اين دستگاه هورمون هاي جنسي لازم براي توليد اسپرم و تكامل جنسي در دوران بلوغ را مي سازد. اعضاي تناسلي مرد از آلت تناسلي، بيضه و كيسه بيضه كه بيضه ها در آن آويزان هستند، تشكيل مي شوند. هر بيضه حاوي لوله هاي سمينيفر است كه اسپرم مي سازند. اسپرم در اپيديديم )يك لوله پيچ در پيچ كه پشت هر بيضه قرار دارد(، نگهداري مي شود. يك لوله ديگر به نام وازدفران، هر اپيديديم را به يك مجراي انزالي وصل مي كند كه اين مجرا خود به پيشابراه وصل مي شود. سه غده يك جفت غده ساخت مني و غده پروستات، مايعاتي را ترشح مي كنند كه وظيفه انتقال و تغذيه اسپرم را برعهده دارند؛ اين ترشحات همراه اسپرم، مايعي به نام مايع مني را تشكيل مي دهند. در طول فعاليت جنسي، بافت نعوظي آلت تناسلي، پر خون شده، آلت تناسلي را دراز و سفت مي كند تا بتواند وارد مهبل زن شود. در هنگام ارگاسم، انقباضات عضلاني مايع مني را از طريق هر وازدفران به طرف پيشابراه و خارج از آلت تناسلي مي رانند.

 

تغييرات حاصل از بلوغ در پسران

بلوغ دوره اي است كه طي آن مشخصات جنسي ظاهر و اعضاي جنسي بالغ مي شوند. در پسران، معمولاً بلوغ بين12 ‌تا 15 سالگي شروع شده،3 ‌تا4 ‌سال طول مي كشد. غده هيپوفيز واقع در قاعده مغز شروع به ترشح هورمون هايي مي كند كه بيضه را براي توليد هورمون جنسي مردانه يعني تستوسترون تحريك مي كنند. اين هورمون ها باعث ايجاد تغييراتي مثل بزرگي اعضاي تناسلي و رشد موي بدن و سپس توليد اسپرم و افزايش ميل جنسي مي شوند.

 

توليد اسپرم

با فرا رسيدن زمان بلوغ، ساخت مداوم اسپرم در بيضه ها با سرعت حدود125 ‌ميليون اسپرم در روز شروع مي شود. اسپرم ها در اطراف ديـواره هاي لوله هاي سمينيفر تكامـل پيـدا مــي كنند و دم هاي آنها كه آنها را قادر به شنا كــردن مـي كـنند، بـه سمت مركز لوله ها قرار مي گيرند. اسپرم بالغ در يك لوله پيچ در پيچ به نام اپيديديم كه پشت هر بيضه قرار دارد، نگهداري مي شود. سرانجام اسپرم ها يا در طي فعاليت جنسي با انزال بيرون مي روند و يا به داخل بدن بازجذب مي شوند.

علل ريزش مو

ريزش مو داراي علت هاي فراواني است که از آن جمله مي توان به موارد ارثي،هورمونى، تغذيه اى،اعصاب و روان،مصرف دارو،بيماري هاى داخلى و پوستي،اعمال جراحي و بارداري اشاره کرد.

- طاسي نوع مردانه : اين نوع ريزش مو که در مردان و بيشتر در سنين 20 تا 50 سالگي اتفاق مي افتد شايعترين فرم ريزش مو است و زمينه ژنتيکي دارد. اين نوع ريزش مو در 46% مردان گزارش مي شود. طاسي در مناطق پيشاني و گيجگاهي بيشتر است. علت آن حساسيت بيش از حد پياز مو به هورمون هاي مردانه است .اين نوع طاسي درمان قطعي ندارد و تنها درمان پذيرفته شده در آن داروي ماينوکسيديل ( MINOXIDIL) است

طاسي نوع زنانه : در زنان با سن بالاي 40 رخ مي دهد و شکل ريزش مو ، با مردان متفاوت است و به جاي ناحيه ي پيشاني ، از فرق سر شروع مي شود. علت ايجاد آن بيماري هايي است که هورمون هاي جنسي مردانه را در خود افزايش مي دهند. درمان اين حالت ، درمان بيماري زمينه اي است و با کاهش اين هورمون ها ريزش مو مرتفع مي شود.

 

v   خطر استفاده مداوم از تلفن همراه

تحقيقات جديد نشان مي دهد استفاده دائم از تلفن همراه موجب عوارضي مانند ريزش مو چاقي و عقيم شدن مي شود. محققان مركز مطالعات ملي امريكا دريافتند كساني كه حدود سه سال از تلفن همراه استفاده مي كنند از مشكلاتي در فعاليت هورمون هاي مغز و غدد و همچنين هورمون هاي غدد جنسي شكايت دارند.

فشارخون بيماري قند و ناتواني جنسي از ديگر بيماري ناشي از استفاده از تلفن همراه است .
آزمايش ها نشان داد استفاده بيش از يك ساعت در روز از تلفن همراه موجب اختلال در ترشح و عملكرد هورمون هاي جنسي استروژن و پروژسترون مي شود.

v   در اثر مصرف حشيش عوارضي مثل تغيير غلظت هورمون هاي جنسي مردانه و زنانه (بي‌ نظمي قاعدگي ) ايجاد مي شود

v   در اثر مصرف اكستاسي دختران جوان هاي در معرض خطر بيشتري براي ابتلا به افت سديم خون و به دنبال آن تشنج هستند. ميزان بروز SIADH در ارتباط با استروژن خون افزايش مي يابد.

 |+| نوشته شده در  جمعه ۲۸ خرداد۱۳۸۹ساعت 1:45  توسط علی هاردی  | 

هورمون تستسترون پایین تر می تواند موجب عمر کوتاه تر مردان شود .
بر اساس نتایج پژوهشی پزشکی در آلمان، مردانی که سطح هورمون مردانه خونشان پایین تر از حد متوسط است، عمر کوتاه تری نسبت به دیگر مردان دارند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز   ،   نتیجه مطالعات دانشمندان آلمانی نشان می‌دهد مردانی که سطح هورمون مردانه خونشان پایین تر از حد متوسط باشد، در مقایسه با دیگران طول عمر کمتری خواهند داشت.

مجله تحقیقاتی قلب و عروق اروپا در شماره اخیر اینترنتی خود به نقل از هنری والاشوفسکی، متخصص عدد درون ریز و رئیس این گروه تحقیقاتی نوشت: در مطالعه‌ای که طی هفت سال و در بین هزار و نهصد و پنجاه و چهار مرد آلمانی (بیست تا هفتاد و نه ساله) انجام گرفت، به این نتیجه رسیدیم که بین سطح هورمون تستسترون و طول عمر مردان رابطه مستقیمی وجود دارد.

وی افزود: در این هفت سال، صد و نود و پنج نفر از افراد تحت مطالعه به مرگ طبیعی جان خود را از دست دادند که نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد غدد درون ریز این تعداد که همگی عمری کمتر از سطح متوسط داشتند، تستسترون کمتری تولید می کرده ‌است.

این محقق آلمانی تاکید کرد: هنوز نمی‌دانیم غلظت کم این هورمون در خون این افراد عامل اصلی مرگ زود رس است و یا اینکه کمبود این هورمون به عنوان هماهنگ کننده ای داخلی برای متابولیسم،‌ سبب اختلال در ارگان‌هایی دیگر و در نهایت مرگ این تعداد شده است.

دکتر والاشوفسکی در پایان با هشدار در خصوص تزریق بی‌رویه این هورمون توسط مردان گفت: اگرچه باید نتیجه این تحقیقات بسیار جدی گرفته شود اما تزریق تستسترون به عنوان هورمونی پایه برای مردان باید تحت نظر کامل پزشکان متخصص صورت گیرد.

نکته جالب در این تحقیق است است که از یکصدو نود و پنج فردی که در طول هفت سال تحقیق گروه والاشوفسکی، به مرگ طبیعی مرده‌اند، همگی آنها در آغاز تحقیقات دچار غلظت پایین تستسترون در خون بودند

مهمترین هورمون های بیضه ها همان تستسترون است که تولید آن از هفتمین هفته بعد از شکل گیری جنین در رحم مادر شروع می شود. یعنی وقتی جنس کودک (دختر یا پسر بودن) مشخص شد. اگر جنین پسر باشد، تولید تستسترون شروع شده و عمل شکل گیری *** مردانه را هدایت میکند و بعدها باعث انزال دو *** به کیسه *** ها می شود. چند هفته بعد از تولد نوزاد، تولید هورمون تستسترون نزدیک به صفر می رسد.

ولی در دورۀ بلوغ دوباره تولید خود را از سر می گیرد. همین هورمون تستسترون است که باعث تغییرات فیزیکی در سنین بلوغ می شود. مانند رشد ***، کلفت شدن استخوانها و پوست بدن، کلفت شدن صدا، و رویش مو در صورت و در قسمتهای دیگر بدن و …
اینکه تستسترون چگونه در این عمل تأثیر دارد به این شکل است که تستسترون وارد سلولها شده با هستۀ اصلی آنها عجین می شود و آنان را به تولید پروتئینهای خاصی برای این کار (از جمله تغییرات فیزیکی در بدن) وامیدارد.

خود فعالیت *** ها از طریق دو عدد هورمون به نامهای ( (FSH ، LH ) که از مغز انسان می آیند، هدایت می شود (همین دو هورمون عملکرد مجاری تخمک زنان را هم تنظیم می کنند). تولید این دو هورمون به نوبۀ خود بوسیله هورمون دیگری کنترل می شود (البته در این رابطه سلسلۀ اعصاب هم بی تأثیر نیستند). تستسترون و دو هورمون (FSH ،LH ) اثر متقابل به هم دارند به این شکل که این دو هورمون *** ها را به تولید بیشتر تستسترون وامیدارند امّا وقتی غلظت تستسترون به حد معینی برسد تولید (FSH ، LH ) در مغز متوقف می شود و به این شکل یک نوع تعادل در بدن ایجاد می شود.

در آخر کلام باید گفت که کارکرد *** ها در سن کودکی هیچ عیب و ایرادی ندارد و حتی مقدار بسیار ناچیزی هم تستسترون تولید می کنند امّا مغز کودک در این سنین بیش از اندازه نسبت به تستسترون در خون واکنش نشان می دهد و دو هورمون (FSH ، LH ) که باعث ازدیاد تستسترون می شوند، تولید نمی شود. این حساسیت مغز در برابر تستسترون در سالهای قبل از بلوغ کمتر شده و نتیجۀ آن دو هورمون هم تولید شده و به افزایش تولید تستسترون کمک می کنند و به این طریق پسر نوجوان وارد دوره بلوغ می شود.
تولید تستسترون که در دورۀ بلوغ از سر گرفته میشود، حالت صعودی به خود گرفته و با رشد نوجوان بیشتر می گردد تا حدود ۲۰ سالگی که تولید این هورمون در بدن به اوج خود می رسد و بعد از آن دوباره کم و کمتر میشود تا سن ۴۰- ۵۰ سالگی که کاهش تولیلا تستسترون شدت بیشتری میگیرد ولی تولید این هورمون در بدن مرد هیچ وقت بطور کامل متوقف نمیشود.

راههای طبیعی افزایش تستسترون
میزان نرمال تستسترون در جریان خون بین ۳۵۰ تا ۱۰۰۰ نانو گرم در هر دسی لیتر میباشد .همانند موی سر که در سن ۴۰ سالگی تعدادش سیر نزولی پیدا می کند و به طور متوسط  تعداد کل آن کمتر و کمتر میشود .
تستسترون هم از همین رویه پیروی میکند و سالانه حدود یک درصد کاهش پیدا می کند . این کاهش در کوتاه مدتنا محسوس و بی زیان میباشد ولی به مرور زمان موجبات چاق شدن – شکننده تر شدن استخوان ها و کاهش بافت عضلانی و کاهش قوای جنسی برای فرد بوجود می آورد که نمونه بارز آن در سن۶۰ سالگی ظاهر می شود .
پایین بودن سطح تستسترون (کمتر از ۳۵۰ نانو گرم به ازای هر دسی لیتر خون )احتمال حمله قلبی و در نتیجه مرگ فرد افزایش می دهد.
این مشکل تنها به مردان پیر مربوط نمی شود .بلکه مردان بین۳۰ تا ۴۰ سال نیز از پایین بودن سطح تستسترون مصون نیستند نام یک چنین اختلال (بیماری)* هیپو گونا دیزم میباشد که علت هایی همچون صدمات *** ایی-اختلال درعملکرد غده هیپوفیز و حتی داروهای تجویز شده می تواند سبب آن باشد. علاعم فوق معمولأ تا زمانیکه مشکل به مرحله حاد آن نرسیده باشد در فرد هیچ واکنشی بوجود نمی آورد.
آزمایش سطح تستسترون برای آن دسته از افراد که تحلیل در ق   وای  ج نسی برای انها محسوس شده لازم است .شاید بتوان بوسیله کمک داوریی همچون تزریق-قرص – ژل و یا غیره ان را افزایش داد ولی بطور حتم نه تنها هیچ یک از انها نوش داروی مورد نظر نیستند بلکه عوارض جانبی همچون جوشهای درشت (آکنه)*بالا رفتن کلسترول –کوچک شدن *** ها و ضایعات کبد را برای فرد به ارمغان می آورد.
به هیچ عنوان مکملهایی همچون dhea واندرستاندوین برای افزایش سطح تستسترون استفاده نکنید . بدلیل اینکه با مصرف این نوع مکملها احتمال بروز سرطان پروستات و بیماریهای قلبی افزایش می یابد .
دکتر گلد برگ برای آن دسته از مردان که سطح تستسترونشان به مرز خطر رسیده است بهترین توصیه برای افزایش سطح تستسترون و قبل از اینکه کارشان به تستسترون درمانی برسد تمرینات ورزشی و کاهش وزن می داند .از آنجایی که سیر نزولی سطح تستسترون در یک نرخ ثابت صورت می گیرد شاید بهتر باشد که برای افزایش سطح تستسترون بصورت طبیعی این کار را ازهمان اول جوانی آغاز کنید.
بجا میباشد که در محدوده سنی ۲۰ تا ۳۰ آغاز کنید و بدین سطح تستسترون را به بالاتر از حد نرمال برسانید تا در سالهای بعد مشکل کمتری داشته باشید. داشتن سطح تستسترون بالا به معنای داشتن فیزیک مردانه قویتر می باشد . در ادامه چند روش برای افزایش سطح تستسترون بصورت طبیعی آورده است.
چربیهای پهلو را آب کنید
دکتر جوزف زمودار می گوید که حمل کردن درصد چربی اضافه تر باعث ارتقاء سطح هورمون استروژن (یک هورمون زنانه) می شود. وهمین امر به خودی خود می تواند تحلیل سطح تستسترون را در پی داشته باشد .
معمولأ در اضافه وزن های پایین (مثلأ۲ یا ۳ کیلو) یک چنین مشکلاتی وجود ندارد و این معضل زمانی ظاهر می شود که درصد چربی بدن فرد به بالا تر از ۳۰ درصد رسیده باشد . البته شایان ذکر است که این روزها موارد این چنینی بسیار شایع می باشد و نسبت افرادی که درصد چربی شانبه بالاتر از۳۰ درصد رسیده باشد در قیاس با گذشته بسیار بیشتر شده است.
یک پوند(۴۵۳ گرم)کاهش وزن در هفته :

هنگامی که شخص کاهش وزن سریع را مد نظر قرار می دهد راهی جز شدت بخشیدن به تمریناتش از یک سو و گرسنگی دادن بیش از اندازه از سوی دیگرندارد. یکی از عمده ترین دلایل نا کارآمد بودن یک چنین رویکردی در سن ۳۰ سالگی و هنگامی که سطح تستسترون بصورت طبیعی سیر نزولی پیدا میکند کاهش بیش از ۱۵ درصد کالری دریافتی روزانه می باشد.چون بدین شکل مغز تصور می کند که در بدن قحطی بوجود آمده در نتیجه ترشح انسولین را تا زمانی که قحطی به پایان برسد متوقف می سازد . و هیچ لزومی در دوباره ترشح کردن آن نمی بیند.
این موضوع را متخصص ورزشی دکتر توماس اینکلدون خاطر نشان میکند.
این عملکرد تستسترون باعث توقف چربی سوزی در بدن گردیده و در نتیجه با وجود تلاش زیاد جهت سوزاندن چربی هیچ نتیجه ای حاصل نخواهد شد .محققان اذعان می دارند که پیروی از رژیمهای غذایی حاوی پروتئین زیاد و کربوهیدرات کم می تواند مانع پیشرفت سطح تستسترون شودپروتئین دریافتی زیاد در خون از طریق رژیم غذایی روزانه در نهایت می تواند میزان تولید تستسترون در ***ها را کاهش دهد .

در مورد فوق به عینه در ۱۲ ورزشکار سالم پس از یک دوره آزمایش مشاهده گردید . دکتر اینکلتون می گوید: پروتیئن دریافتی می بایست حدود ۱۶ درصد کل کالری دریافتی روزانه را تشکیل دهد . برای مثال اگر شما یک فرد با وزن ۱۷۰ پند (۷۷ کیلو)هستید و کالری دریافتی روزانه تان ۲۹۰۰ کالری می باشد . بنابر این روزانه می بایست ۱۵۰ گرم پروتیئن در یافت کند . یعنی معادل پروتیئنی که در دو عدد تخم مرغ و یا۲۰۰ گرم ماهی تن وجود دارد.
در تمرینات به حرکات پایه اولویت دهید :

جهت افزایش سطح تستسترون اجرای جلسات تمرینی را بر محور حرکات اساسی و پایه متمرکز سازید مطالعات نشان داده است که در حرکات ترکیبی و چند مفصلی که برای اجرای آنها نیاز به درگیری چند گروه عضلانی است در قیاس با حرکات تک مفصلی که برای اجرای آنها تنها نیاز به یک عضله وعضلات کوچک است میان ترشح هورمون تستسترون به مراتب بیشتر است . برای مثال ترشح هورمون تستسترون در اجرای حرکاتی همچون اسکوات – پرس سینه – زیر بغل هالتر خم – بارفیکس به مراتب خیلی بیشتر از اجرای حرکاتی همچون جلو بازو و یا پشت بازو می باشد.
شاید همین مزیت تستسترون بیشتر یکی از دلایل اصلی افزایش حجم بازو بر اثر اجرای حرکت اسکوات باشد . آجیل و خشکبار را به رژیم غذایی روزانه اضافه کنید. تحقیقات نشان داده است مردانی که در رژیم غذایی شان (روغن موجود در خشکبار و آجیل) به میزان کافی استفاده می کنند دارای بالاترین سطح تستسترون می باشند.
البته هنوز علت اصلی برای محققین ناشناخته مانده است ولی گروهی از آنها بر این باورند که روغن غیر اشباع شده دارای یک تأثیر مستقیم بر روی سطح تولید تستسترون توسط *** ها می باشد.از منابع اصلی روغن های غیر اشباع شده می توان از روغن زیتون –روغن کانولا- و روغن موجود در آجیل ها نام برد.
ست های پنج تکراری

اجرای ست های تمرینی با وزنه ای سبک هیچ تأثیری در افزایش سطح تستسترون ندارد.به منظور ارتقائء سطح تستسترون می بایست با وزنهای سنگین ست را اجرا کرد .به همین منظور وزنهای را انتخاب کنید که قادر باشید در هر ست حداکثر آن را ۵ تکراربه لحاظ افزایش سطح تستسترون بیشترین تأثیر را دارا می باشد.
۳ ست برای هر حرکت

محققان ایالات پنسیلوانیا به این نتیجه رسیده اند که  در اجرای ۳ست در قیاس با یک یا دو ست بیشترین افزایش سطح تستسترون را دارا می باشد . برای برای دستیابی به ریکاوری کافی و همچنین کسب قدرت  لازمجهت اجرای ست دوم یا سوم با حداقل وزنه که حدود ۷۰ درصد یک تکرارحداکثر است تمرین کنید وحتمأ یک دقیقه کامل بین ستها استراحت کنید. شدت استراحت تان را بیشتر از شدت تمرین در نظر بگیرید .

عارضه تمرین بیش از حد (تمرین زدگی) یعنی فرصت ندادن کافی به بدن برای ریکاوری و باز یابی بین جلسات تمرین . طبق آزمایشهای به عمل آمده توسط محققین دانشگاه کارولینای شمالی تمرین زدگی به تنهایی می تواند سطح تستسترون جاری در خون را تا ۴۰ درصد کاهش می دهد . از علائم تمرین زدگی می توان به بی خوابی – بی قراری و کوچک شدن سایز عضلات اشاره کرد . برای جلوگیری از ابتلا به عارضه تمرین بیش از حد (تمرین زدگی) سعی کنید ۸ ساعت خواب مناسب در شب را برای خودتان بصورت عادت در بیاورید و همچنین از تمرین کردن یک عضله بصورت روز پشت سر هم جدأ خوداری کنید.
از نوشیدن مشروبات الکلی بپرهیزید :

الکل تأثیر مستقیمی بر روی عملکرد غدد درون ریز دارا می باشد . ودر نتیجه باعث می شود که تولید هورمون تستسترون توسط بیضه ها به میزان قابل توجه کاهش یابد .
به ترتیب و زمان وعده ها اهمیت بدهید

بدن برای تولید تستسترون به کالری نیازمند می باشد . بنابراین نداشتن برنامه غذایی منظم و بی توجهی به وعده های غذایی و صرف نظر کردن عمده ی از خوردن وعده غذایی می تواند به میزان قابل توجهی سطح تستسترون را کاهش دهد.
چربی :

اگر خواستار افزایش سطح تستسترون هستید پس سعی کنید ۳۰ درصد کالری دریافتی رژیم غذایی روزانه تان را از طریق منابع چربی (علی الخصوص نوع غیر اشناع شده آن) تأمین نمایید . پیروی کردن از یک رژیم گیاه خواری می تواند سطح تستسترون را به شدت کاهش دهد . بنا براین اگر گیاه خواری تنها انتخابتان است به آن ادامه دهید در غیر این صورت حتمأ از چربی ها و پروتئن های (موجود در گوشت حیوانات علف خوار )استفاده کنید.
خواب :

خواب شبانه کمتر از۷ یا ۸ ساعت می تواند موجبات اختلال در ساعت بیو لوژیکی بدن را در پی داشته باشد . در صورت داشتن خواب کافی و تنظیم بودن ساعت بیو لو ژیکی بدن صبح هنگام بیدار شدن میزان ترشح تستسترون بصورت طبیعی آن را شاهد خواهید بود.

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه ۸ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 1:47  توسط علی هاردی  | 
 
  بالا